Studium ortoptiky

V současné době existuje studium ortoptiky ve většině vyspělých státu. po celém světě. Většina světových universit nabízí nejen základní bakalářské studium ortoptiky, ale i nástavbové studium v rámci celoživotního vzdělávání ortoptistů (např. MMedSci na univerzitě  v Sheffieldu)
Informace o bakalářském studiu ve Vídni najdete zde a o  studiu v Austrálii zde:  https://www.orthoptics.org.au/about-orthoptics/a-career-in-orthoptics/

 V České republice existovalo vzdělávaní ortoptistů již  60tých letech  minulého století formou dvouletého pomaturitního specializačního studia určeného pro zdravotní sestry (Brno) Po vstupu České republiky do EU a harmonizaci zdravotnických zákonů, byl stanoven v § 12 zákona 96/2006 Sb požadavek na bakalářské vzdělání ortoptistů, kteří od té doby mohou pracovat bez lékařského dohledu. Došlo tak ke sjednocení vzdělávání našich ortoptistů nejen v rámci EU, ale i ostatních vyspělých států.  V České republice jako první získala akreditaci MŠMT a MZČR Univerzita Palackého v Olomouci, která otevřela tříleté bakalářské studium ortoptiky ve školním roce 2009/2010.

V současné době je  možné studovat ortoptiku v bakalářském programu pouze na Masarykově univerzitě v Brně. Detaily naleznete na http://www.muni.cz/study/fields/19403