Úhrady výkonů

Dle platné legislativy České republiky ortoptista musí splňovat požadavek odborné způsobilosti dle §12 zákona 96/2004 Sb  a musí pracovat  na základě doporučení očního lékaře.
První předpoklad splňuji - mám příslušné osvědčení pro práci bez odborného dohledu č. 012-0000-1176.
Druhá podmínka vyžaduje moji spolupráci s očními lékaři, která se již několik let úspěšně probíhá.
Mám smlouvu o poskytování zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami pro obor 927 a ty tuto péči (bez ohledu na věk pacienta) plně hradí .

 Pacienti indikovaní  k léčbě  v soukromé ortoptice nejsou v souladu s legislativou  a dlouholetou praxi zdravotních pojišťoven nijak  zahrnováni zdravotními pojiťovnami do nákladů doporučujících oftalmologů.

 Z hlediska doporučujícího lékaře i pacienta je tedy ortopticko pleoptická léčba zdarma (plně hrazená ze zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami přímo ortoptistům)